...tot llegint filosofia

quadern desordenat de materials

SI ELS TAURONS FOSSIN PERSONES, Bertolt Brecht

xavier | 11 Juny, 2009 14:58

La filla petita de la seva patrona va preguntar al senyor Keuner: "Si els taurons fossin persones, serien aleshores més amables amb els peixos petits?" "Evidentment -va dir el senyor K.-. Si els taurons fossin persones, farien construir dins el mar unes caixes molt grosses per als peixos petits, i hi posarien tota mena d'aliments, tant vegetals com animals. Procurarien que l'aigua de les caixes sempre fos neta, i prendrien tota mena de mesures sanitàries. Per exemple, quan un peixet es fes mal en una aleta, li posarien de seguida una bena, perquè el peixet no se'ls morís abans d'hora, als taurons. Per tal que els peixets no s'ensopissin, hi hauria grans festes marines, perquè els peixets alegres són més gustosos que els tristos. Naturalment, també hi hauria escoles, dins les enormes caixes. En aquestes escoles els peixets aprendrien com cal nedar per ficar-se dins la gola dels taurons. Aprendrien, per exemple, geografia, perquè així poguessin trobar els grans taurons que jeuen mandrosos en algun indret. Com és lògic, res no hi hauria de més important que la formació moral dels peixets. Els peixets haurien d'evitar qualsevol inclinació baixa, egoista, materialista o marxista, i si algun d'ells demostrava tenir aquestes tendències, hauria de ser denunciat immediatament als taurons. Si els taurons fossin persones, es farien -com és lògic- la guerra els uns als altres per tal de conquerir caixes i peixets estrangers. Aquestes guerres les farien fer als seus peixets. Ensenyarien als peixets que entre ells i els peixets dels altres taurons hi ha una diferència enorme. Els peixets, proclamarien, són muts, com tothom sap. Però callen en llengües diferents, i per aquesta raó no es poden entendre. A cada peixet que, durant la guerra, matés dos peixets enemics, dels que callen en una llengua estranya, li posarien una petita condecoració d'algues marines i li donarien el títol d'heroi. Si els taurons fossin persones, també tindrien un art, naturalment. Hi hauria boniques imatges on les dents dels taurons serien representades en colors esplèndids; les seves goles apareixerien com a jardins paradisíacs en els quals hom pot saltar i ballar. Els teatres del fons del mar mostrarien com uns peixets, plens d'un coratge heroic, neden amb entusiasme cap a les goles dels taurons, i la música seria tan bonica, que els peixets, al compàs de les seves notes, amb l'orquestra al davant i bressats pels pensaments més deliciosos, es llançarien dins la gola dels taurons. És evident que també hi hauria una religió, si els taurons fossin persones. Ensenyaria que els peixets només comencen a viure de debò dins la panxa dels taurons. A més, si els taurons fossin persones, els peixets deixarien de ser tots iguals, com ara. Alguns obtindrien càrrecs oficials i serien situats per damunt dels altres. Els qui fossin una mica més grossos serien fins i tot autoritzats a devorar els més petits. I això no seria altra cosa que un avantatge per als taurons, perquè així podrien menjar sovint unes peces més grosses. I els peixos més grossos, els qui tindrien un càrrec, serien els defensors de l'ordre entre els peixets: esdevindrien mestres, oficials, enginyers en la construcció de caixes, etc. En un mot, començaria a haver-hi una cultura dins el mar, si els taurons fossin persones."

[Traducció de Feliu Formosa]

Xiapes

B2ABC Insuportablement filosòfic

xavier | 10 Juny, 2009 22:11

Milan Kundera escriu una novel·la: La insuportable lleugeresa de l'ésser, que té un començament contundentment filosòfic. Es refereix a l'etern retorn, oposant Nietzsche a Parménides.

No ha donat temps de tractar-ho però ara que ja respiram, i que podem permetre'ns fer alguna virgueria en propòs la meditació, perquè, independentment del meu desacord amb la indicació a Robespierre, planteja el caleidoscopi del pensament de l'etern retorn en tota la seva seriositat però també amb tota la seva levitat.

Sota la imatge, les primeres pàgines de la novel·la. I una invitació a dir coses.

Triki

KUNDERA, Milan: La insoportable levedad del ser

(no malbarateu tinta amb portades i contraportades)

B2AC Consulta sobre selectivitat (juny 2009: història de la filosofia)

xavier | 10 Juny, 2009 22:08

Descartes i Nietzsche

Una vegada respiram resta la pròpia percepció: ens han convocat als professors i professores per a una reunió on podrem parlar de la prova d'història de la filosofia. Us convit als alumnes i les alumnes a dir-ne qualsevol cosa que us vengui en gana (àdhuc contestar les qüestions...).

I si algú vol consultar-lo: HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA a selectivitat (2009/juny)

Quina Europa!

xavier | 08 Juny, 2009 17:37

[...] la Comisión Europea decía en su documento de 1990 al respecto: "Una Universidad abierta es una empresa industrial (sic) y la enseñanza superior a distancia es una industria nueva. Esta empresa tiene que vender sus productos en torno al mercado de la enseñanza continua en el que rige la ley de la oferta y la demanda". No se puede ser tan claro. Ya tenemos a los estudiantes convertidos en clientes, las clases y cursos en productos, y la "enseñanza continua" hecha fuente permanente del nuevo negocio educativo.

Andrés Piqueras: El negocio de la educación (Le Monde diplomatique, edició en castellà, juny 2009, nº 164)

Neus Orell

[La il·lustració és una intervenció creativa de Neus Orell: gràcies...]

Després de les eleccions al parlament europeu, amb els resultats a la mà, s'imposa certa reflexió. S'imposava abans i cadascú que s'hi repensi. Però això de la Universitat com empresa industrial em fa un poc de pànic.

Manca molt de recorregut, però hom no desespera amb Europia...

B2ABC Mostres de contextualització

xavier | 06 Juny, 2009 16:24

A alguns ja us ho he enviat per correu, però crec que no a tots. Deix aquí una mostra de contextualitzacions dels autors, en castellà. Es corresponen als autors de Castilla la Mancha (falta Maquiavel, hi és Ortega y Gasset). Són exemple: no per prendre's talment, sinó per llegir alguna cosa més, veure l'estructura, i, després, adaptar al cas concret de cada text que comenteu. Són una mica extenses en la majoria dels casos però centren bé la problemàtica de cada un dels autors. També ho tenc en document de text, si algú té problemes amb el pdf, que ho reclami.

CONTEXTOS HISTORICOFILOSÒFICS BIBLIOBIOGRÀFICS

B2A Horari de classes preparatòries de selectivitat

xavier | 29 Maig, 2009 18:01

Tal com hem quedat, i disculpau una altra vegada, aquest és l'horari de classes per preparar la selectivitat. Fins dilluns idò. Relacionat amb això agrair també als alumnes que vau lliurar l'autoavaluació del trimestre/curs, tal com haviem quedat, perquè així amb la vostra delegació de curs vam poder dir cosa a la sessió d'avaluació i que tal vegada serveixi pels futurs segons.

Recordau que les classes són obertes a tothom i serveixen per completar temari, aclarir dubtes i conèixer estratègies per afrontar els exàmens de juny. Reordau també que el seu aprofitament depèn sobretot de vosaltres però que sí que demanam que no s'interfereixi amb anades i vingudes.

D'història notau que s'han suprimit les hores però és aconsellable que parleu amb la professora ja que té materials per a vosaltres.

De filosofia queda entre parèntesi la proposta d'hores que teníeu al bloc ja que jo prenia el grup de filosofia a les hores d'història però finalment s'han mogut caixes per tal que no comenceu sempre tan prest ni acabeu sempre tan tard.

Ara bé: dilluns a les 8h sí que farem classe, juntament amb B2C, ja que vosaltres teniu buit i tanmateix.

Horari selectivitat

vinyeta

I no faceu de Borjamari...

llatí

B2ABC De la reunió amb l'equip directiu ¿Cómo no me voy a reir si es una fiesta?

xavier | 27 Maig, 2009 17:53

Caro diario

Sé que ara per ara estau alienats amb la final de la lliga dels xampinyons (en la primavera de 1847, Karl Marx y Frederich Engels aceptaron unirse a la Liga de los Justicieros ["Bund der Gerechten"] -ramificación de la primitiva Liga de los Forajidos, "Bund der Geächteten"-, una sociedad secreta fundada en París, en el decenio de 1830, por trabajadores alemanes -sobre todo sastres y ebanistas- con influencia revolucionaria francesa),

però pels que no poguéreu arribar més prest, tres són les coses que es van dir:

1.- La sol·licitud del certificat de català, que en Joan Planes ja havia repartit alguns fulls però que si hi ha algú que no les té, que es preocupi de demanar-ho per tal de resoldre la paperassa. També parlà de la Universitat Catalana d'Estiu.

2.- La matrícula a selectivitat: no serà tan instantània com havíem pensat ja que s'ha de remetre des de l'IES el llistat dels que titulareu, i després la UIB ens enviarà els fulls d'ingrés i els vos donarem mentre duren les classes de revisió. Així que si no veniu, estau pendents.

3.- Els canvis de matrícula pel curs que ve a segon de batxillerat. Ha d'anar bé i tothom el vull fóra de l'IES al setembre com a màxim, però bé, heu de saber que tot allò de convalidar canvia. Si us interessa, demanau-ho.

Alguna cosa més?

B2AC Horari provisionalment definitiu de reforç per als examens de juny

xavier | 25 Maig, 2009 18:01

S'ha tengut en compte que Història d'Espanya i Filosofia II no impliquen els mateixos alumnes i, per tant, possibilita fer alguna sessió més, i les assignatures que no van a selectivitat (hi ha un problema amb alemany / B2C; m'hauríeu de dir si algú hi va):

dilluns, 1: 1era B2A i B2C (aula 023) / Qüestions relatives a Marx

dilluns, 1: 4rta B2C / Qüestions relatives al comentari de text

dimarts, 2: 2ona B2A / Qüestions relatives al comentari de text

dimecres, 3: 4rta B2A i B2C (aula 005) / Qüestions relatives a Nietzsche

dimecres, 3: 5ena B2A / models de selectivitat

dimecres, 3: 6ena B2A / tutoria (de filosofia?)

dijous, 4: 4rta B2C / models de selectivitat

dijous, 4: 5ena B2A / autors

divendres, 5: 2ona B2A / autors

divendres, 5: 4rta B2C / autors

divendres, 5: 6ena B2C / tutoria (de filosofia?)

Si algú preveu altre possibilitat, que m'ho digui.

B2AC Que consti...

xavier | 25 Maig, 2009 17:49

Que els tentacles de la filosofia són com els dels pops, no com els dels calamars.

Calamar

B2ABC Calendari de lliurament de notes, reclamacions i matrícula als exàmens de juny

xavier | 25 Maig, 2009 17:28

Ateneu a la següent calendarització, i contrastau-la amb els vostres companys i companyes, que tothom, i més jo, ens podem equivocar:

DIJOUS, 28 de MAIG: sessions d'avaluació: hi assisteixen delegats i delegades i subdelegats i subdelegades (i tutots i tutores i professors i professores i caps d'estudis diversos). A l'aula 114. B2C: 15h30' / B2A: 16h30' / B2B: 15h30'

DIVENDRES, 29 de maig: LLIURAMENT DE NOTES, a les 10h (B2A: aula 218; B2B: aula 201; B2C: aula 209)

Reclamacions: divendres 29 de maig, de 10 a 12h

i dilluns 1 de juny, de 10 a 12h.

MATRÍCULA DE SELECTIVITAT: dilluns, 1 de juny, a les 10h30' a la Biblioteca.

Si us falta alguna dada o data o comentau, que no està de més...

B2ABC Reunió amb l'equip directiu

xavier | 25 Maig, 2009 17:24

Recordar, per si hi ha algun despistat (que, per despistats nosaltres) que la reunió prevista per demà dels alumnes i les alumnes de 2on de batxillerat amb l'equip directiu, serà a les 11h, a la biblioteca, per evitar les presses amb els exàmens.

La vostra assistència és important, ja que se us donarà la contrasenya per ser feliços de forma intransferible (la qüestió de la contrasenya, no la de la felicitat, que sempre ha de ser transferida).

B2AC Karl Marx: El capital (Fetitxisme de la mercaderia)

xavier | 24 Maig, 2009 21:58

Fetitxisme de la mercaderia

B2AC Per practicar Marx: comentari obligatori

xavier | 24 Maig, 2009 21:08

Enfrontar-se als comentaris és tal vegada la millor manera de tastar la nostra comprensió dels autors. Passa el mateix que amb Nietzsche. Però per qui s'animi a fer-lo...

Apaga la crisi

Data de llirament: 3 de juny.

Comentari obligatori Marx

Tutoria estesa... I queda molt bé.

xavier | 24 Maig, 2009 11:45

Ja sabeu les meves motivacions (exceptuant els qui no les saben i una alumna que havia sortit de l'aula durant l'examen) i que la BSO de Titanic no era adient (Copyleft de'n Sergi) i "els dies s'acaben".

B2AC Comentari obligatori Nietzsche

xavier | 24 Maig, 2009 11:35

Sensible al clam de la humanitat que em sol·licita el comentari obligatori de Nietzsche, us llanço el desafiament. Recordau que la dat ade lliurament és dia 1 de juny.

Nietzsche, copilot

Certament les notes acadèmiques seran en aquell moment ja definitives, però recordau que els tentacles de la filosofia són imprevisibles i viscosos (no sé què té a veure una cosa amb l'altra) i en qualsevol cas haureu d'assumir que eternament us haureu de confrontar amb el lliurament d'aquest comentari.

Era això.

Comentari obligatori (?) Nietzsche

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 26 27  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb